Se o blues expresase coa alma no puño e o punk comporta unha actitude salvaxe, Thee Blind Crows recurre a descarga visceral, tanto sonora coma temática de ambos espectros vitais.